Digiloovtööd

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus korraldab 2014/2015 õppeaastal erinevate haridustasemete õppijatele digiloovtööde õpilaskonkursi „Lahe Asi“. Konkursi sisu lähtub riikliku õppekava läbivast teemast „Tehnoloogia ja innovatsioon“.