Virtuaalnäitus

Virtuaalnäitus toimub SIIN

Tervitus!


Sügiskonverents 2019

Eesti Käsitööõpetajate Seltsi „Aita” sügiskonverents

„Uuenenud õpikäsitus läbi Liivimaa kultuuri“

Lätis, Riias 26.- 27.oktoober 2019. a.

Sügiskonverentsi eesmärgid

● Tutvuda esemelise kultuuri ja kommetega , et näha nende erinevust maailma eri paigus

ning teadvustada oma kohta mitmekultuurilises maailmas.

● Kasutada konverentsilt saadud uusi teadmisi disainiteemade käsitlemisel: teiste

rahvaste etnograafia kasutamine inspiratsiooniallikana.

● Tutvuda Läti ja Eesti rahvuslike peakatetega loengute ja muuseumivaradega tutvumise

abil

● Mõista ümberpööratud klassruumi õppemeetodi rakendamist ning selle kasutamisel

takistavaid ja soodustavaid tegureid käsitöö ja kodunduse tundides.

● Mõtestada, et kool on justkui maailma väike aga täpne mudel, et noor tuleks

kaasaegses maailmas toime.

● Jagada metoodilisi ja didaktilisi kogemusi teiste praktiseerivate õpetajatega.

Sügiskonverentsi programm

● Kaire Kollom-Vahtra „Ümberpööratud klassiruumi õppemeetodi rakendamine

käsitööõpetajate seas ning seda takistavad ja soodustavad tegurid.“

● Marje Peedisson „Õpilaste kaasamise võimalusi töö- ja tehnoloogiaõpetuses.“

● Piia Rand „Müts mehe uhkus, tanu naise ehe.“

● Mütside muuseumi külastus ja praktiline töötuba www.worldhat.net.

● Moemuuseumi külastus https://www.fashionmuseumriga.lv/eng/events/

● Läti Rahvusooperi külastus, ballett „Korsaar” („Le Corsaire”).

● Riia linnaekskursioon.

Transport

Laupäev, 26. oktoober

Eestist ühine väljasõit (kaasa ID-kaart või pass)

I buss: Väljasõit kell 7.00 Tallinnast Vene kultuurikeskuse juurest (Mere pst. 5) ja kell 9.00

Pärnust hotell Pärnu eest. Kohvipaus Iklas. Sõit Riiga.

II buss: Väljasõit kell 7.00 Rakverest AQVA hotelli eest, kell 9.00 Tartust Vanemuise

alumisest parklast, kell 10.00 Võru muusikakooli juurest ja kell 11.00 Valgast Selveri

parklast. Kohvipaus Valmiera lähedal, sõit Riiga.

Pühapäev, 27. oktoober

Lätist ühine tagasisõit:

Mõlemad bussid väljuvad Riiast umbes kell 16.00.

I bussi peatused Eestis Pärnu hotell Pärnu ees, Tallinnas Vene kultuurikeskuse juurde (Mere

pst. 5).

II bussi peatused Valga Selveri parkla, Võru muusikakool, Tartu Vanemuise alumine parkla,

Rakvere AQVA hotelli juurde.

OSALUSTASUD

168€ teatripiletiga*

143€ teatripiletita*

* lõunasöögid ja õhtusöök omaosalusega

Osalustasu sisaldab:

• bussikasutus

• majutus koos hommikusöögiga hotellis Roma**** (koht 2-kohalises toas)

• kohalikud giidid ja muuseumide piletid Mütside muuseumis (lisaks õpituba) ja

Moemuuseumis

• hotelli konverentsisaali kasutust

• eesti keelse giid-reisijuhi teenused


Sügisseminarile registreerimine kuni 20. sept. 2019, internetipõhine

https://forms.gle/B6ETkJFByRGRbaps7

Arveid väljastatakse alates 26.septembrist.

Kontaktisik: Ragna Meeliste ragna.meeliste@gmail.com tel. 56560113

Terje Raudsepa terje.raudsepa@gmail.com telef. 5083466

EKS „Aita“ jätab endale õiguse teha muudatusi.

Suvekursus 2019

Meil on rõõm teada anda, et Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita” ja Eesti Tööõpetajate Seltsi suvekursus „Rabavalt Raplamaal" toimub sel aastal Kehtnas 25.- 27.juunil 2019.a.

Registreerumine ja töötubade info


  • Registreerimine avatud, kuni 1. maini ning arveid hakatakse väljastama alates 1. juunist.
  • OSALUSTASU ööbimisega 195€, ööbimiseta 170€. Auliige ja mittetöötav pensionär ööbimisega 100€, ööbimiseta 75€

Peatse kohtumiseni!

Suvekursuse korraldajad

Lisainfo:


Eesmärgid:

 Toetada kahe aineühenduse, EKS „Aita” ja Eesti Tööõpetajate Selts, koostöölist ühistegevust

ja tehnoloogiavaldkonna õpetajate ainealast ja -ülest tegevust ning omavahelist koostööd;

 Ainevaldkonna didaktikaliste uuendussuundade tutvustamine ja muutunud õpikäsitluse

põhimõtete levitamine;

 Parima koolipraktika jagamise ja saamise võimaluste loomine õpitubade kaudu, arendamaks

ainevaldkonna õpetajate professionaalseid pädevusi.

 Eesti kultuuripärandi elementide taaselustamise aktualiseerimine praktiliste esemete

valmistamisel, kasutades selleks tänapäevaseid materjale.


Suvekursuse programmis on:

*Tutvumine Kehtna Kutsehariduskeskusega

*Näitus Raplamaa rahvarõivad ja EKS „Aita“ 30

* Võimalus osaleda mitmes erinevas töötoas: punahirve sarvest meene valmistamine, valge

võrktikand, võrkvöö, oubi valmistamine, teenindus ja laua katmine, käsitöö maiustused,

keraamika, toote- ja toidufotograafia, keraamilistest plaatidest mosaiik, dekoratiiv viimistlus ja

tapeetimine, mobiilne töötuba, lõkkel toidud ja väega joogid, Rootsi rahvusliku vaka

valmistamine, soomlaste tehnoloogiaõpetuse töötuba, soomlaste käsitööõpetuse töötuba pleki

voolimine, komposiitmaterjalist sõrmus, 3d printimine, nahatööd

*Öine jalgsi- või räätsamatk ja piknik rabas

*Mis on sinul üle, võib olla teisel puudu! - ostan-müün-vahetan

*Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita“ ja Eesti Tööõpetajate Seltsi eestseisuste nõupidamised ja

üldkoosolekud


Kontaktisikud:

Terje Raudsepa terje.raudsepa@gmail.com telef. 5083466

Eedo Lubi eedolubi@gmail.com telef. 5145298

Keirin Ritval eksaita.selts@gmail.com telef. 5267293

Andry Kikkull andrykikkull@gmail.com telef. 55620574

EKS „Aita“ ja ETS jätab endale õiguse teha muudatusi