Suvekursus 2019

Meil on rõõm teada anda, et Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita” ja Eesti Tööõpetajate Seltsi suvekursus „Rabavalt Raplamaal" toimub sel aastal Kehtnas 25.- 27.juunil 2019.a.

Registreerumine ja töötubade info


  • Registreerimine avatud, kuni 1. maini ning arveid hakatakse väljastama alates 1. juunist.
  • OSALUSTASU ööbimisega 195€, ööbimiseta 170€. Auliige ja mittetöötav pensionär ööbimisega 100€, ööbimiseta 75€

Peatse kohtumiseni!

Suvekursuse korraldajad

Lisainfo:


Eesmärgid:

 Toetada kahe aineühenduse, EKS „Aita” ja Eesti Tööõpetajate Selts, koostöölist ühistegevust

ja tehnoloogiavaldkonna õpetajate ainealast ja -ülest tegevust ning omavahelist koostööd;

 Ainevaldkonna didaktikaliste uuendussuundade tutvustamine ja muutunud õpikäsitluse

põhimõtete levitamine;

 Parima koolipraktika jagamise ja saamise võimaluste loomine õpitubade kaudu, arendamaks

ainevaldkonna õpetajate professionaalseid pädevusi.

 Eesti kultuuripärandi elementide taaselustamise aktualiseerimine praktiliste esemete

valmistamisel, kasutades selleks tänapäevaseid materjale.


Suvekursuse programmis on:

*Tutvumine Kehtna Kutsehariduskeskusega

*Näitus Raplamaa rahvarõivad ja EKS „Aita“ 30

* Võimalus osaleda mitmes erinevas töötoas: punahirve sarvest meene valmistamine, valge

võrktikand, võrkvöö, oubi valmistamine, teenindus ja laua katmine, käsitöö maiustused,

keraamika, toote- ja toidufotograafia, keraamilistest plaatidest mosaiik, dekoratiiv viimistlus ja

tapeetimine, mobiilne töötuba, lõkkel toidud ja väega joogid, Rootsi rahvusliku vaka

valmistamine, soomlaste tehnoloogiaõpetuse töötuba, soomlaste käsitööõpetuse töötuba pleki

voolimine, komposiitmaterjalist sõrmus, 3d printimine, nahatööd

*Öine jalgsi- või räätsamatk ja piknik rabas

*Mis on sinul üle, võib olla teisel puudu! - ostan-müün-vahetan

*Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita“ ja Eesti Tööõpetajate Seltsi eestseisuste nõupidamised ja

üldkoosolekud


Kontaktisikud:

Terje Raudsepa terje.raudsepa@gmail.com telef. 5083466

Eedo Lubi eedolubi@gmail.com telef. 5145298

Keirin Ritval eksaita.selts@gmail.com telef. 5267293

Andry Kikkull andrykikkull@gmail.com telef. 55620574

EKS „Aita“ ja ETS jätab endale õiguse teha muudatusi